Transport w temperaturze kontrolowanej

samochód do przewozu żywności w temperaturze kontrolowanejJednym z najbardziej wymagających typów dystrybucji żywności jest transport w temperaturze kontrolowanej. W świetle prawa obowiązują międzynarodowe regulacje z tego zakresu. Ustanowione zostały konwencją ATP z 1976 roku, która została ratyfikowana przez polskie prawo. Zawarte są w niej szczegółowe wymagania, które musi spełniać każdy podmiot zajmujący się transportem tego typu artykułów. Kluczowym elementem jest utrzymanie odpowiedniej termoizolacji pojazdu.

W zależności od rodzaju przewożonej żywności do transportu w temperaturze kontrolowanej stosowane są: lodownie, mroźnie, pojazdy izotermiczne i ogrzewane. Wszędzie wymagane są specjalistyczne środki służące do monitorowania stanu temperatury na przestrzeni czasu. Kolejnym bardzo istotnym elementem jest nieustanne utrzymywanie sterylności pojazdów oraz pojemników służących do transportu.

Transport leków w temperaturze kontrolowanej

Metoda ta służy nie tylko do przewozu żywności. W ramach naszych usług, oferujemy również transport leków w temperaturze kontrolowanej. Produkty farmaceutyczne wymagają szczególnej uwagi i ostrożności, jako że maja wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Nie powinny więc ulegać przegrzaniu, zmrożeniu czy nadmiernej wilgoci, ponieważ ich właściwości mogłyby ulec modyfikacjom, przez co nie leczyłyby danych dolegliwości, a nawet szkodziłyby naszemu zdrowiu. Transport w temperaturze kontrolowanej zapewnia przewóz w odpowiednich warunkach, które w żaden sposób nie zależą od pogody na zewnątrz auta.

Kontrolujemy temperaturę!

Przewozimy produkty farmaceutyczne zgodnie z wymaganiami dotyczącymi tego rodzaju towaru, a także adekwatnie do norm sprecyzowanych w dzienniku urzędowym UE. Co więcej, stosujemy jak najlepsze praktyki dystrybucyjne i korzystamy z naszej bogatej wiedzy oraz kilkunastoletniego doświadczenia, aby zagwarantować naszym klientom najwyższej jakości transport leków w temperaturze kontrolowanej. Szczegółowo szkolimy również naszych kierowców, aby potrafili oni zapewnić idealne warunki przewozu, dbając przy tym także o ochronę przed zanieczyszczeniami z zewnątrz.

Niezależnie od tego, jakie uwarunkowania atmosferyczne panują na zewnątrz, temperatura wewnątrz pojazdu będzie utrzymana na stałym poziomie, między -25 a +25 stopni. Aby nic nie zaburzyło ściśle ustalonych warunków przewozu, stosujemy innowacyjne systemy monitoringu, a także zatrudniamy jedynie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Naszą specjalizację stanowi transport w temperaturze kontrolowanej takich towarów jak farmaceutyki, leki oraz żywność.