Transport artykułów spożywczych

Regulacje prawne przewozu żywności

Dystrybucja artykułów spożywczych jest kluczowym elementem całego sektora gospodarki żywności. Do tego celu najczęściej jest wykorzystywany transport drogowy. Dzieje się tak dlatego, że ten typ transportu charakteryzuje się wysoką mobilnością. Wymagania odnośnie transportu artykułów spożywczych są usankcjonowane prawnie oraz zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz. U. z dnia 10 lutego 2003 r.).

 

 

Dostawa świeżych produktów

Wymagane jest, aby transport artykułów spożywczych był wykonywany za pomocą instrumentów utrzymywanych w nieskazitelnej czystości, a ich przeznaczenie odnosiło się wyłącznie do jednego celu. Żywność dzieli się kilka głównych grup, z których każdą obejmują inne przypisy prawa dotyczące transportu. Jest to duże wyzwanie dla przewoźnika, który musi być świadomy różnorodnych wymagań dotyczących wielu produktów spożywczych. Czas jest również niezwykle ważną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę. Jest to spowodowane krótkim terminem przydatności do spożycia niektórych grup produktów. W przypadku niedotrzymania wcześniej ustalonych terminów, walory tych artykułów spożywczych mogą nie zostać w pełni zachowane, co wiąże się nie tylko z narażeniem zdrowia konsumentów, ale również z możliwymi poważnymi stratami finansowymi klienta.

Dlaczego warto nam zaufać

Z powodu wyżej wymienionych względów, niezwykle ważnym jest, aby wybrać firmę, która jest świadoma wszystkich ograniczeń i regulacji. Transport artykułów spożywczych to zadanie wymagające, a my doskonale wiemy, jak w sprawny i poprawny sposób je wykonać. Nasze auta to czyste, sprawne i zadbane pojazdy, które są dostosowane do transportu tak, aby nie szkodzić ani naszym klientom, ani zdrowiu konsumentów.

Charakterystyka transportu artykułów spożywczych

Transport artykułów spożywczych jest branżą, w której osiągnięcie sukcesu wymaga wiele pracy i poświęceń. Mocno wrażliwe na zmiany temperatur oraz terminowość dostaw produkty sprawiają, że pewne rzeczy są od przewoźników wymagane, a także prawnie uregulowane. Przepisy, zalecenia i uwagi przedstawione poniżej w łatwy sposób wyjaśnią, jak w Polsce wygląda transport środków spożywczych w temperaturach kontrolowanych.

Wymagane dokumenty

Pierwszym kluczowym dokumentem, który nakreślił wymagane warunki przewozu żywności, jest umowa ATP – przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r. i określająca maksymalne temperatury przy przewożeniu produktów schłodzonych, mrożonych, głęboko mrożonych oraz sposoby na znaczenie i klasyfikację pojazdów przeznaczonych do ich transportu. Umowa ATP podpisana została w Polsce w 1984r. Dokument ten jest stale aktualizowany, aby sprostać wymaganiom rynku spożywczego. Następnie pojawiły się rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z lat 2002 (powołanie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, ustalenie procedur w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego oraz ogólne wymagania i zasady odnośnie produktów spożywczych) oraz 2004 (higiena środków spożywczych). Ostatnim dokumentem regulującym transport żywności jest ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia uchwalona w sierpniu 2006r.

Przewoźnik zainteresowany transportem artykułów spożywczych musi stosować się do ustaleń, które znajdują się w wyżej wspomnianych dokumentach. Jednakże to nie koniec jego przygody z dokuczliwą robotą papierkową. Pierwszym krokiem do ubiegania się o niezbędne pozwolenia jest złożenie dokumentów w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym, gdzie docelowe pojazdy muszą zostać zatwierdzone i zarejestrowane. Następnie, w przypadku przewożenia produktów pochodzenia zwierzęcego, wymagane jest posiadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, uzyskanego u Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego. Ponadto, jako podmiot działający na rynku spożywczym, firma transportowa musi stosować się do zasad systemu HACCP, tj. zezwolenia wraz z kompletem dokumentów dotyczących stanu sanitarnego muszą znajdować się w pojeździe. Ostatnim poświadczeniem, kluczowym dla transportu żywności (chłodniczego również) w Polsce, jest aktualna książeczka zdrowia kierowcy.

Następnym krokiem, który przewoźnik musi podjąć jest dobranie właściwych środków transportu. Artykuły spożywcze to różnorodne produkty, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego; świeże, mrożone; suche, ciekłe itd. Każdy rodzaj towaru wymagać będzie innych warunków przewozu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanej żywności. Rozwiązania z zakresu transportu drogowego wykorzystywane są najczęściej w tej branży. Oferuje on dużą elastyczność, mobilność oraz wymaga stosunkowo niewielkiego przygotowania logistycznego. W transporcie chłodniczym w Polsce spotkamy najczęściej izotermy, chłodnie i mroźnie. Do przewozu wrażliwych płynów używane są cysterny. Większość wspomnianych artykułów wymaga transportu w kontrolowanej temperaturze, której to stały monitoring (przy pomocy np. termografów) jest kluczowy dla bezpieczeństwa. Dodatkowo, każdy taki pojazd musi zawsze mieć pełne udokumentowanie, a komory transportowe należy oznaczyć oraz posiadać potwierdzenia dbania o ich higienę.

Transport Paszkowscy – zaufaj profesjonalistom

Nasz krajowy transport chłodniczy kontrolowany jest przez dokumenty omówione wyżej, a w szczególności ATP. Aktualne adnotacje do tej umowy zaznaczają delikatnie zmienione temperatury przewozu artykułów żywnościowych. Mięso z wyjątkiem podrobów należy transportować w maksymalnie +7 st. C. Dziczyzna, króliki oraz drób muszą znajdować się stale w temperaturze do +4 st. C. Mleko surowe oraz świeże przetwory mleczne mogą być przewożone w +4 st. C, natomiast mleko pasteryzowane, gotowane i gotowe do spożycia produkty, przetwory mięsne i surowe warzywa w +6 st. C. Zawarte w umowie ATP nakazy są na bieżąco uaktualniane i dopasowywane pod wymogi bezpieczeństwa oraz do potrzeb przemysłu spożywczego.

Pozostaje pytanie, czy pomimo tych wszystkich utrudnień i wymagań, transport artykułów spożywczych w naszym kraju jest znaczącą gałęzią przewozu towarów i mienia? W 2012 roku w Polsce było zarejestrowanych ponad 60 tys. pojazdów ze specjalistycznym nadwoziem (lodownie, chłodnie i nadwozie izotermiczne). Rok później Główny Urząd Statystyczny udostępnił informacje o tym, iż transport żywności, napojów i tytoniu stanowił 10% transportu wykonywanego przez krajowych przewoźników. Takie dane potwierdzają to, iż Polska jest znaczącym na rynku europejskim producentem żywności. Transport artykułów spożywczych będzie wyraźną gałęzią krajowego przemysłu, tak długo, jak Polscy producenci żywności będą zainteresowani podejmowaniem współpracy z zagranicznymi inwestorami.