Transport chłodniczy krajowy

Samochód do transportu chłodniczego Dzięki odpowiedniej zabudowie naszych aut ciężarowych, jesteśmy w stanie przewieźć towary w nienaruszonym stanie przez setki kilometrów. Produkty żywnościowe nie ulegają zepsuciu i mogą być niemal od razu sprzedawane klientom. Transport chłodniczy wymaga odpowiedniego zaplecza samochodowego, a także odpowiednio przeszkolonej kadry, dlatego nie szczędzimy środków na to, aby zapewnić Państwu jak najwyższą jakość usług. Co więcej, dzięki ogromnej ładowności i doskonałej znajomości polskich tras, nasz krajowy transport chłodniczy odbywa się szybko i sprawnie.

Artykuły z krótkim terminem przydatności

Kolejną grupą produktów, gdzie wymagane jest użycie transportu chłodniczego to część artykułów szybko psujących się. Zaliczane są do nich m .in. produkty pochodzenia zwierzęcego.

Międzynarodowa umowa ATP

W naszym krajowym prawie obowiązuje Ustawa o Transporcie Drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371), w wyniku której każdy, kto prowadzi transport chłodniczy w Polsce, musi przestrzegać norm, określonych przez międzynarodową umowę ATP. Znajduje się w niej szczegółowy wykaz wymaganych temperatur dla przewozu poszczególnych towarów, sklasyfikowanych według typów żywności. Transport chłodniczy musi być wykonywany wyłącznie przez pojazdy cechujące się odpowiednimi właściwościami termoizolacyjnymi. Temperatura występującą w chłodniach nie może zwiększyć się o więcej niż 3°C. Zgodnie z konwencją ATP, każdy z produktów ma szczegółowo określone maksymalne temperatury transportu.

Inne międzynarodowe standardy

Transport chłodniczy, niezależnie od formy, jaką przybiera, musi wpisywać się w uniwersalne wymogi, sprecyzowane w regulacjach prawnych, a także w międzynarodowych normach. Niektóre z nich to np. BRC Global Standard for Storage and Distribution issue 2 bądź IFS Logistics ver. 2. Przepisy te określają warunki i charakterystykę przewozu danego towaru, a także wymagają utrzymania pojazdów w odpowiednim stanie technicznym. Obejmują jednak nie tylko same auta, ale również dodatkową infrastrukturę, czyli między innymi przewody spustowe, klimatyzatory i inne urządzenia, dzięki którym produkt może być przewożony w dostosowanych do swojej specyfikacji warunkach. Dzięki tym regulacjom, firmy prowadzące transport chłodniczy, krajowy lub międzynarodowy, mają obowiązek myć i dezynfekować powierzchnię, która ma styczność z towarem, a także dokonywać okresowej walidacji stosowanych technik. Szczególnej kontroli podlega komora transportowa, którą należy sprawdzać zawsze przed dokonaniem załadunku, zwracając uwagę na to, czy nie ma tam resztek wcześniejszego ładunku, szkodników lub niepokojącej woni. W przepisach określone jest także jak identyfikować produkty i jak często dokonywać czyszczenia oraz dezynfekcji, a także których środków chemicznych należy używać do tego celu. Szczególnie tyczy się to przemysłu spożywczego. Wymagane jest, aby właściwie szkolić każdego pracownika, w celu zapewniania mu rzetelnej wiedzy na temat przewożonych artykułów i łańcucha żywności.

Transport chłodniczy w Polsce

Sprawnie i szybko działamy na terenie województwa mazowieckiego i okolic Warszawy, ale równie efektywnie prowadzimy transport chłodniczy w całej Polsce. Posiadamy nowoczesne auta-chłodnie, dzięki którym towary przewożone są w precyzyjnie określonej temperaturze. Dysponujemy odpowiednimi certyfikatami oraz badaniami, bez których nie można transportować produktów spożywczych, co dotyczy zarówno zaplecza logistycznego, jak i wysoko wykwalifikowanej kadry. Co więcej, swoją pracę wykonujemy w zgodzie ze standardami HACCP.

Wysoka jakość transportu

W firmie AS-TRANS, transport chłodniczy odbywa się w najlepszych warunkach. Przy realizacji każdego zlecenia pamiętamy o:
  • kontrolowaniu temperatury w środku chłodni pojazdu, nie tylko przy wyruszaniu w drogę, ale również podczas całej podróży. Każdy nasz kierowca jest świadomy, że bez właściwego schłodzenia produkty mogą spowodować straty, jako że np. warzywa lub owoce zaczynają wtedy podlegać procesom gnilnym lub zostają uszkodzone w inny sposób.
  • odmowie transportu artykułów niejednorodnych, które mają inną specyfikę i wymagania, a nawet mogą źle wpływać na siebie nawzajem,
  • wzięciu pod uwagę temperatury na zewnątrz, gdyż może ona wpływać na warunki panujące wewnątrz chłodni pojazdu (zwłaszcza w przypadku starszych modeli). Jeśli ustawienia zostałyby wprowadzone nieprawidłowo, po przebyciu długiej drogi towary nie nadawałyby się do spożycia.
  • ustawieniu agregatu na pracę stałą, jako że w wyniku stosowania trybu Start/Stop produkty mogą zostać przemrożone lub przegrzane,
  • kontroli stanu pojazdu chłodniczego przed dokonaniem załadunku, a także sprawdzeniu przewożonych produktów,
  • zapoznaniu się z charakterystyką danego rodzaju towaru oraz auta, które będzie go schładzał.
Jak widać, osoby zajmujące się transportem chłodniczym muszą dysponować solidną wiedzą.